ข้อมูลงานวิจัย การวิเคราะห์หาสารสำคัญที่มีผลต่อโรคเบาหวานในผลิตภัณฑ์อาหารจากตำลึง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ธีรภาพ ปานคล้าย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Teerapap Panklai
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0846270XXX
  • E-Mail AddresTeerapap.pan@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญให้ความรู้ด้านโภชนบำบัด
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00034
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การวิเคราะห์หาสารสำคัญที่มีผลต่อโรคเบาหวานในผลิตภัณฑ์อาหารจากตำลึง
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Analysis of Major Components of Diabetic Diet by using ivy gourd
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ธีรภาพ ปานคล้าย
ผู้ร่วมวิจัย 1. ชมุค สร้างศรีวงศ์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์