ข้อมูลงานวิจัย การพัฒนาตำรับอาหารโรคเบาหวานโดยใช้ตำลึงเป็นส่วนประกอบ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ธีรภาพ ปานคล้าย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Teerapap Panklai
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0846270XXX
  • E-Mail AddresTeerapap.pan@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญให้ความรู้ด้านโภชนบำบัด
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00034
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การพัฒนาตำรับอาหารโรคเบาหวานโดยใช้ตำลึงเป็นส่วนประกอบ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Development of diabetic recipes using lvy gourd.
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ธีรภาพ ปานคล้าย
ผู้ร่วมวิจัย 1. จีรวัฒน์ เหรียญอารีย์
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2561
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์