ข้อมูลนักวิจัย ธนาพร ประกอบดี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ธนาพร ประกอบดี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Thanaporn Prakobdee
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0909093XXX
  • E-Mail Addressjometokri@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ3D animation การออกแบบ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00020
  จำนวนคนดู