ข้อมูลนักวิจัย ยุทธพงษ์ เมษพันธุ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ยุทธพงษ์ เมษพันธุ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Yutthaphong Mespan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0949458XXX
  • E-Mail Addressdekba33@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00023
  จำนวนคนดู