ข้อมูลนักวิจัย อธิพัตร กฤษณพันธุ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อธิพัตร กฤษณพันธุ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Atipat Kritsanapan
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0898482XXX
  • E-Mail Addressarch101th@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญออกแบบ แนวความคิดในการออกแบบ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00334
  จำนวนคนดู