ข้อมูลนักวิจัย อนุสรณ์ สาครดี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อนุสรณ์ สาครดี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Anuson Sakhondi
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0846530XXX
  • E-Mail Addressanusorn179@gmail.com, anusorn_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเข้าใจกระบวนการผลิตภาพยนตร์และการผลิตสื่อการเคลื่อนไหว ปฏิบัติการถ่ายทำด้วยกล้องภาพยนตร์ระบบฟิล์มและดิจิทัล พร้อมทั้งตัดต่อและปรับแก้สีในกระบวนการหลัง
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00331
  จำนวนคนดู