ข้อมูลนักวิจัย คฑาพล ปิ่นพัฒนพงศ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.คฑาพล ปิ่นพัฒนพงศ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Khathapon Pinpatthanapong
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0876630XXX
  • E-Mail Addresskatrapol@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม, วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00023
  จำนวนคนดู