ข้อมูลนักวิจัย นรกมล วงษ์ศิลป์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.นรกมล วงษ์ศิลป์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Norakamon Wonasin
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0863459XXX
  • E-Mail Addresstok_eneto4@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสายอากาศ ระบบสื่อสารไมโครเวฟ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00244
  จำนวนคนดู