ข้อมูลนักวิจัย เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Terdkiat Limpiteeprakarn
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0841425XXX
  • E-Mail Addressterdkiat.rmutt@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00569
  จำนวนคนดู