ข้อมูลนักวิจัย เอกรัฐ หล่อพิเชียร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.เอกรัฐ หล่อพิเชียร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Aekkarat Lorphichian
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0875918XXX
  • E-Mail Addressaekkarat@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมสารสนเทศ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00304
  จำนวนคนดู