ข้อมูลนักวิจัย ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ทรงธรรม ดีวาณิชสกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Songtham Deewanichsakul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0816177XXX
  • E-Mail Addresssongtham2@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมเครื่องกล
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00543
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย