ข้อมูลนักวิจัย นิยม บัวบาน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นิยม บัวบาน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Niyom Buaban
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0865365XXX
  • E-Mail Addressniyombua@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการส่งเสริมการเกษตร เทคนิคการฝึกอบรม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00026
  จำนวนคนดู