ข้อมูลงานวิจัย การทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูงจากก้อนเห็ดเก่า และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นิยม บัวบาน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Niyom Buaban
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร
  • โทรศัพท์0865365XXX
  • E-Mail Addresniyombua@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการส่งเสริมการเกษตร เทคนิคการฝึกอบรม
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00036
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การทำปุ๋ยหมักคุณภาพสูงจากก้อนเห็ดเก่า และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ High quality compost from used mushrooms cube and agricultural waste
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
หัวหน้าโครงการ ผศ.นิยม บัวบาน
ผู้ร่วมวิจัย 1. ธีรยุทธ คล้ำชื่น
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์