ข้อมูลนักวิจัย สุเมธ เทศกุล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุเมธ เทศกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Sumeth Theskul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  • โทรศัพท์0817106XXX
  • E-Mail Addresssumeth_15@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมไฟฟ้า
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00300
  จำนวนคนดู