ข้อมูลนักวิจัย สิลัง สุพวงแก้ว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.สิลัง สุพวงแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Silang Supuangkaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0819898XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเครื่องรัก
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00322
  จำนวนคนดู