ข้อมูลงานวิจัย เส้นสายลายบัวราชมงคลประยุกต์สร้างสรรค์ศิลปะเทคนิคลายรดน้ำ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.สิลัง สุพวงแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Silang Supuangkaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0819898XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเครื่องรัก
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00175
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ เส้นสายลายบัวราชมงคลประยุกต์สร้างสรรค์ศิลปะเทคนิคลายรดน้ำ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Sen-Sai-Lai-Bua Creative Art Lacquer Work Technique Applied Rajamangala
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.สิลัง สุพวงแก้ว
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.บุญเรือง สมประจบ
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์