ข้อมูลนักวิจัย บรรทม น่วมศิริ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.บรรทม น่วมศิริ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Banthom Nuamsiri
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์081-7797XXX
  • E-Mail Addresstomspicy@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00361
  จำนวนคนดู