ข้อมูลงานวิจัย งานสร้างสรรค์บทเพลงประกอบบทสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.บรรทม น่วมศิริ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Banthom Nuamsiri
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์081-7797XXX
  • E-Mail Addrestomspicy@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00166
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ งานสร้างสรรค์บทเพลงประกอบบทสวดมนต์ทำนองสรภัญญะ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Creativity in Musical Composition for Sorapanya Chant
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.พิสิษฐ์ บัวงาม
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์