ข้อมูลนักวิจัย โสฬส มงคลประเสริฐ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.โสฬส มงคลประเสริฐ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Soros Mongkonprasert
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญนาฏศิลป์ไทย (โขนลิง )
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00329
  จำนวนคนดู