ข้อมูลงานวิจัย การสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทย รำเดี่ยว ชุดฉุยฉายพระยาอนุชิต จักรกฤษณ์พิพรรธพงศา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.โสฬส มงคลประเสริฐ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Soros Mongkonprasert
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญนาฏศิลป์ไทย (โขนลิง )
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00199
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์ไทย รำเดี่ยว ชุดฉุยฉายพระยาอนุชิต จักรกฤษณ์พิพรรธพงศา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ The Creation Of Thai classical dance (solo) name : The elegant dance Phraya Anuchit Jakkrit Piputpongsa
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง 1. ผศ.พิสิษฐ์ บัวงาม
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์