ข้อมูลนักวิจัย วสันต์ กันอ่ำ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.วสันต์ กันอ่ำ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.Wasun Khan-am
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0818305XXX
  • E-Mail Addressocto@rmut.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน และ งานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00272
  จำนวนคนดู
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ