ข้อมูลนักวิจัย มโน สุวรรณคำ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.มโน สุวรรณคำ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Mano Suwannakam
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานกองกลาง
  • โทรศัพท์0813477XXX
  • E-Mail Addressmano@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานวิศวกรรมเกษตร ที่เกี่ยวข้องกับความร้อนและความเย็น
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00266
  จำนวนคนดู