ข้อมูลนักวิจัย ปาริชาต คลื่นสุวรรณ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ปาริชาต คลื่นสุวรรณ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)MissParichart Kluensuwan
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์0815679XXX
  • E-Mail Addresskluensuwan_p@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสอนภาษาอังกฤษ งานวิจัยในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ-การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00048
  จำนวนคนดู