ข้อมูลนักวิจัย เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.เลอลักษณ์ เสถียรรัตน์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mrs.Lerluck Steinrut
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0846608XXX
  • E-Mail Addresslsteinrut@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิชาโภชนาการ วิชาสรีรวิทยามนุษย์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00030
  จำนวนคนดู