ข้อมูลนักวิจัย สมพร วาสะศิริ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สมพร วาสะศิริ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Somporn Vasasiri
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0816861XXX
  • E-Mail Addressvasasiri9976@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00245
  จำนวนคนดู