ข้อมูลนักวิจัย วราภรณ์ ตรีมงคล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.วราภรณ์ ตรีมงคล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Varaporn Treemongkul
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0875885XXX
  • E-Mail Addressnaka23@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการดูแลเด็ก พัฒนาการเด็ก
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00051
  จำนวนคนดู