ข้อมูลนักวิจัย ชุติมา ประสาทแก้ว

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mrs.Chutima Prasartkaew
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0816524XXX
  • E-Mail Addresschucane@hotmail.com, chutima_p@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00035
  จำนวนคนดู