ข้อมูลนักวิจัย นพรัตน์ พุทธกาล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Noparat Buddhakala
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0891584XXX
  • E-Mail Addressnbuddhakala@yahoo.com และnopparat_b@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน และ งานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00621
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2564 : การเปรียบเทียบผลของสารสกัดข้าวดำผสมธัญพืชและข้าวหอมปทุมผสมธัญพืชต่อระดับซีรั่มอินซูลินและระดับน้ำตาลในเลือดหนูเบาหวาน หัวหน้าโครงการ 2. 2563 : การศึกษาฤทธิ์ของสารสกัดจากเมล็ดหมามุ่ยในการบรรเทาอาการวิตกกังวลและความเครียด เพื่อช่วยให้เกิดความผ่อนคลาย หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : การศึกษาด้วยเทคนิค XPS เพื่อการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้านแบคทีเรียจากพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิดซังข้าวโพดและนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ ผู้ร่วมวิจัย 4. 2562 : การเพิ่มผลผลิตแคลลัสกานพลูที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ 5. 2562 : การพัฒนาสารสกัดจากเปลือกกล้วยอินทรีย์เพื่อผลิตสารเสริมอาหารเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกรามผสมหัวเชื้อโปรไบโอติก ผู้ร่วมวิจัย 6. 2561 : ดอกบัวหลวงสกัดบำบัดเบาหวานและบำรุงร่างกาย หัวหน้าโครงการ 7. 2560 : บัวหลวงสกัดบำบัดเบาหวานและบำรุงร่างกาย หัวหน้าโครงการ 8. 2560 : ผลของสารควบคุมการเจริญเติมโต TDZ และ NAA ต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสจากส่วนรากและดอกอ่อนของอุบลชาติในสภาวะปลอดเชื้อ พี่เลี้ยง 9. 2560 : การพัฒนาแคลลัสกานพลูเพื่อทดสอบฤทธิ์ในการทำสลบปลาดุกอุยเทศ หัวหน้าโครงการ 10. 2558 : ผลของสารสกัดกานพลูต่อความทนทานน้ำตาลกลูโคสในเลือดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ หัวหน้าโครงการ 11. 2556 : การเปรียบเทียบสารไฟโตเคมิคอลด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกานพลู หัวหน้าโครงการ