ข้อมูลนักวิจัย นพรัตน์ พุทธกาล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.นพรัตน์ พุทธกาล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mrs.Noparat Buddhakala
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • โทรศัพท์0891584XXX
  • E-Mail Addressnbuddhakala@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน และ งานวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00042
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : การศึกษาด้วยเทคนิค XPS เพื่อการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้านแบคทีเรียจากพลาสติกชีวภาพชนิดพอลิแลคติกแอซิดซังข้าวโพดและนาโนไททาเนียมไดออกไซด์ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2562 : การเพิ่มผลผลิตแคลลัสกานพลูที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หัวหน้าโครงการ 3. 2561 : ดอกบัวหลวงสกัดบำบัดเบาหวานและบำรุงร่างกาย หัวหน้าโครงการ 4. 2560 : ผลของสารควบคุมการเจริญเติมโต TDZ และ NAA ต่อการชักนำให้เกิดแคลลัสจากส่วนรากและดอกอ่อนของอุบลชาติในสภาวะปลอดเชื้อ พี่เลี้ยง 5. 2560 : การพัฒนาแคลลัสกานพลูเพื่อทดสอบฤทธิ์ในการทำสลบปลาดุกอุยเทศ หัวหน้าโครงการ 6. 2560 : บัวหลวงสกัดบำบัดเบาหวานและบำรุงร่างกาย หัวหน้าโครงการ 7. 2558 : ผลของสารสกัดกานพลูต่อความทนทานน้ำตาลกลูโคสในเลือดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ หัวหน้าโครงการ 8. 2556 : การเปรียบเทียบสารไฟโตเคมิคอลด้วยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกานพลู หัวหน้าโครงการ