ข้อมูลนักวิจัย ประดิษฐา ภาษาประเทศ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.ประดิษฐา ภาษาประเทศ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Pradittha Parsapratet
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0867880XXX
  • E-Mail Addresspraditha@rmut.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการศึกษาปฐมวัย จิตวิทยาเด็ก การเลี้ยงดูทารกและเด็กเล็ก งานประดิษฐ์ ศิลปะประดิษฐ์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00061
  จำนวนคนดู