ข้อมูลนักวิจัย พิมพิกา ทองรมย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พิมพิกา ทองรมย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Pimpika Thongrom
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปศาสตร์
  • โทรศัพท์091095XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการสอน
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00129
  จำนวนคนดู