ข้อมูลนักวิจัย นฤพนธ์ บูรณะบัญญัติ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นฤพนธ์ บูรณะบัญญัติ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Narupon Buranabonyat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0834457XXX
  • E-Mail Address-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญประติมากรรม
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00029
  จำนวนคนดู