ข้อมูลงานวิจัย การศึกษาและพัฒนางานประติมากรรมรูปทรงและโครงสร้างในธรรมชาติ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.นฤพนธ์ บูรณะบัญญัติ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Narupon Buranabonyat
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0834457XXX
  • E-Mail Addres-
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญประติมากรรม
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00030
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การศึกษาและพัฒนางานประติมากรรมรูปทรงและโครงสร้างในธรรมชาติ
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Study and development of sculptures, shapes and structures in nature
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ผศ.นฤพนธ์ บูรณะบัญญัติ
ผู้ร่วมวิจัย 1. ผศ.บุญเรือง สมประจบ
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์