ข้อมูลนักวิจัย ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ฉันท์ทิพ สกุลเขมฤทัย
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Chuntip Sakulkhaemaruethai
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Addresschuntip_k@rmut.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานสอน,งานวิจัยทางวัสดุโพลิเมอร์และยาง
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00148
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : สิ่งทอต้านเชื้อแบคทีเรียเพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และผู้สูงอายุ ผู้ร่วมวิจัย 2. 2562 : นวัตกรรมผนังอาคารอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมโดยการใช้ประโยชน์จากพืชเศรษฐกิจอัตลักษณ์ของ จ. ปทุมธานี (ข้าวและบัว) หัวหน้าโครงการ 3. 2562 : นวัตกรรมวัสดุแซนวิชเพื่อการเป็นฉนวนกันเสียงภายในรถยนต์ ระยะที่ 1 หัวหน้าโครงการ 4. 2561 : อุปกรณ์กันลื่นตอนปลายของอุปกรณ์ช่วยเดินสำหรับผู้พิการและผู้สูงอายุจากยางพารา หัวหน้าโครงการ 5. 2561 : ชุดหุ่นฝึกทักษะทางการแพทย์เบื้องต้น จากยางธรรมชาติ ผิวหนังและกล้ามเนื้อเทียวเพื่อการฝึกเย็บแผลฉีดยา หัวหน้าโครงการ 6. 2561 : แผ่นรองเท้าสำร็จรูปเพื่อสุขภาพเท้าผู้สูงอายุ หัวหน้าโครงการ 7. 2561 : การพัฒนาฟิล์มบางไททาเนีย/ซิงค์ออกไซด์นาโนคอมโพสิทที่มีสมบัติต้านเชื้อแบคทีเรียสำหรับผลิตภัณฑ์พลาสติก ผู้ร่วมวิจัย 8. 2560 : ผลของการใช้นาโนซิงค์ออกไซด์ต่อสมบัติของยางธรรมชาติและยางสไตรีนบิวตาไดอีน: พฤติกรรมการคงรูป การต้านทานการเสื่อมสภาพจากรังสี UV และการต้านทานจุลชีพ หัวหน้าโครงการ 9. 2559 : กระบวนการขึ้นรูปแผ่นวัสดุคอมโพสิตจากกระสอบปอบรรจุข้าวที่ใช้แล้วเสริมแรงในพอลิเอสเตอร์เรซินด้วยการใช้กระบวนการทาด้วยมือ ผู้ร่วมวิจัย 10. 2558 : การพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาแบบใช้แสงร่วมชนิดลอยน้ำจากนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่แยกจากระบบบำบัดได้ด้วยแม่เหล็กสำหรับสลายสีอินทรีย์ในน้ำเสีย ผู้ร่วมวิจัย 11. 2557 : การเติมสารตัวเติมนาโนในสารประกอบยางธรรมชาติ: พฤติกรรมการคงรูปและสมบัติของยางวัลคาไนซ์  หัวหน้าโครงการ 12. 2556 : การเตรียมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์และนาโนเงินที่แขวนลอยในน้ำสำหรับการประยุกต์ใช้ในสารทำความสะอาด ผู้ร่วมวิจัย 13. 2555 : อิทธิพลการเติมนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อสมบัติของพอลิโอลิฟิน ผู้ร่วมวิจัย 14. 2555 : การพัฒนาสมบัติความต้านทานต่อการเกิดรอยขีดข่วนของพอลิคาร์บอเนต หัวหน้าโครงการ 15. 2552 : การเตรียมวัสดุทดแทนพีวีซีในกระบวนการจุ่มเคลือบพลาสติกเหลว ผู้ร่วมวิจัย