ข้อมูลนักวิจัย อภิวัฒน์ วงศ์เลิศ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.อภิวัฒน์ วงศ์เลิศ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Apiwat wonglert
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์084-6691XXX
  • E-Mail Addressmr.apiwat.w@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานวิจัยในชั้นเรียนและออกแบบพัฒนาเว็บไซต์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00047
  จำนวนคนดู