ข้อมูลนักวิจัย อภิวัฒน์ วงศ์เลิศ

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.อภิวัฒน์ วงศ์เลิศ
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Apiwat wonglert
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์084-6691XXX
  • E-Mail Addressmr.apiwat.w@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานวิจัยในชั้นเรียนและออกแบบพัฒนาเว็บไซต์
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00013
  จำนวนคนดู