ข้อมูลนักวิจัย อรรถพล สิมประดิษฐ์พันธุ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.อรรถพล สิมประดิษฐ์พันธุ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Athapon Simpraditpan
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0837049XXX
  • E-Mail Addressathapon_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญงานด้านการวิจัย
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00081
  จำนวนคนดู