ข้อมูลนักวิจัย วิษณุพร อรุณลักษณ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.วิษณุพร อรุณลักษณ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Wisanuporn Aroonluck
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0893111XXX
  • E-Mail Addressalfyjo@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสามารถใช้งานอุปกรณ์ด้านเสียงและภาพได้เป็นอย่างดี ดูแลให้คำปรึกษาด้านสารนิพนธ์ของนักศึกษา
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00024
  จำนวนคนดู