ข้อมูลนักวิจัย วิษณุพร อรุณลักษณ์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.วิษณุพร อรุณลักษณ์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Wisanuporn Aroonluck
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันนักวิชาการศึกษา
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0893111XXX
  • E-Mail Addressalfyjo@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการผลิตรายการโทรทัศน์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00111
  จำนวนคนดู