ข้อมูลนักวิจัย ภูเบต แสงมะฮะหมัด

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ภูเบต แสงมะฮะหมัด
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Pubet Sangmahamad
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0614459XXX
  • E-Mail Addresspubet_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญระบบสื่อสารผ่านเส้นใยแก้วนำแสง, อิเล็กทรอนิกส์ เครืองมือวัด, อุปกรณ์วงจร microcontroller, โปรแกรม computer
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00346
  จำนวนคนดู