ข้อมูลนักวิจัย พฤศยน นินทนาวงศา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.พฤศยน นินทนาวงศา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Prusayon Nintanavongsa
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0853856XXX
  • E-Mail AddressPrusayon.n@en.rmutt
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญComputer Networks, Wireless Networks
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00268
  จำนวนคนดู