ข้อมูลนักวิจัย อนุวัฒน์ เติมเจิม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.อนุวัฒน์ เติมเจิม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Anuwat Toemchoem
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงาน*คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์08 8018 4XXX
  • E-Mail Addressanuwat_t@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญสถาปัตยกรรมไทย
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00331
  จำนวนคนดู