ข้อมูลนักวิจัย วรินธร พูลศรี

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)รศ.ดร.วรินธร พูลศรี
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)รศ.ดร.Warinthon Poonsri
  • ตำแหน่งทางวิชาการรองศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันรองศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
  • โทรศัพท์0818513XXX
  • E-Mail Addressw.yimyong@gmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวผลิตผลเกษตรและเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตผลเกษตร - ออกแบบและสร้างเครื่องมือทางอุตสาหกรรมเกษตร - พัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปผลิ
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2566
  00292
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2567 : การสนับสนุนการวิจัยต่อยอดและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีพร้อมใช้ด้าน Argo-food Innovation สู่เชิงพาณิชย์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ หัวหน้าโครงการ 2. 2565 : การพัฒนาการเตรียมอนุภาคและแคปซูลจากพอลิเมอร์ฐานชีวภาพด้วยกระบวนการสังเคราะห์ในระบบกระจาย ผู้ร่วมวิจัย 3. 2565 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงรสเผ็ด ผู้ร่วมวิจัย 4. 2565 : การพัฒนาพอลิเมอร์แคปซูลฐานชีวภาพกักเก็บสารสำคัญเพื่อการประยุกต์ใช้งานที่หลากหลาย ผู้ร่วมวิจัย 5. 2564 : การพัฒนาเครื่องรีดเนื้อปลาดุกแผ่นบางสำหรับการแปรรูปเชิงพาณิชย์ หัวหน้าโครงการ 6. 2564 : นวัตกรรมระบบการเก็บรักษาพืชเศรษฐกิจของประเทศไทยในสภาพควบคุมบรรยากาศโดยการใช้ไนโตรเจน หัวหน้าโครงการ 7. 2562 : การพัฒนาเครื่องกดแบนกล้วยตาก หัวหน้าโครงการ 8. 2562 : นวัตกรรมท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์โดยมีชุมชนมีส่วนร่วม จังหวัดนครนายก (แผนการพัฒนาพื้นที่โดยมหาวิทยาลียพื้นที่) ผู้ร่วมวิจัย 9. 2561 : โครงการวิจัยผลของสารเคมีและอุณหภูมิต่ำต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของดอกบัวหลังการเก็บเกี่ยว หัวหน้าโครงการ 10. 2560 : เครื่องอบแห้งผลิตภัณฑ์จากบัว หัวหน้าโครงการ 11. 2560 : เครื่องปั๊มตัดใบบัวสำหรับผลิตชาใบบัว หัวหน้าโครงการ 12. 2560 : ระบบติดตามตรวจสอบข้อมูลของดินในการปลูกปาล์มน้ำมันผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับการเกษตรแม่นยำ ผู้ร่วมวิจัย 13. 2560 : เครื่องให้ปุ๋ยอัจฉริยะสำหรับการเกษตรแม่นยำ ผู้ร่วมวิจัย
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : กรรมวิธีการผลิตกระดาษจากเปลือกสับปะรดสำหรับใช้ดูดซับเอทธิลีน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2562 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มโซดาคราฟต์จากใบกาแฟ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2562 : กรรมวิธีการผลิตแผ่นพลาสติกชีวภาพจากเปลือกสับปะรด ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2562 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากเปลือกเมล็ดกาแฟสด ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2562 : วิธีการยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2561 : กรรมวิธีการผลิตกระดาษจากเปลือกสับปะรดสำหรับใช้ดูดซับเอทธิลีน ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 7. 2561 : กรรมวิธีการผลิตแผ่นพลาสติกชีวภาพจากเปลือกสับปะรด ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 8. 2561 : วิธีการยืดอายุการเก็บรักษาผลไม้สดตัดแต่งพร้อมบริโภค ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 9. 2561 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มโซดาคราฟต์จากใบกาแฟ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 10. 2563 : เครื่องกดแบนกล้วย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 11. 2563 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากเปลือกเมล็ดกาแฟสด ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 12. 2563 : กรรมวิธีการผลิตแผ่นฟิล์มยึดสำหรับห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ผลไม้ตัดแต่งสดพร้อมบริโภค ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 13. 2563 : กระบวนการผลิตน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวน้ำข้นสำเร็จรูปด้วยวิธืทำแห้งแบบพ่นฝอย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 14. 2563 : กรรมวิธีการผลิตกลาสติกชีวภาพจากเปลือกสับปะรด ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 15. 2565 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์จากใบกระท่อม ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 16. 2565 : เครื่องแยกไข่แดงและไข่ขาวโดยใช้แรงโน้มถ่วง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 17. 2565 : เครื่องทับกล้วยแผ่นบาง ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 18. 2565 : เครื่องกดทับเนื้อสัตว์ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 19. 2565 : เครื่องรีดเนื้อสัตว์ ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 20. 2565 : เครื่องคัดแยก ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 21. 2565 : เครื่องทับกล้วย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 22. 2565 : สูตรและกรรมวิธีการผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีส่วนผสมของกัญชา ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 23. 2565 : กระบวนการผลิตเครื่องดื่มกัญชาผงเพื่อสุขภาพด้วยวิธีการทำแห้งแบบพ่นฝอย ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ