ข้อมูลนักวิจัย ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Chaiyasit Punfujinda
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0918872XXX
  • E-Mail Addressdrem_978@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอาหารและโภชนา
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00184
  จำนวนคนดู
ผลงานตีพิมพ์ วารสารวิชาการ
ผลงานตีพิมพ์ ทรัพย์สินทางปัญญา
1. 2562 : สูตรผลิตภัณฑ์บราวนี่แป้งข้าวเหนียวดำ และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 2. 2562 : สูตรผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้กสีธรรมชาติจากฝาง และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 3. 2562 : สูตรผลิตภัณฑ์ขนมปังจากสารให้ความหวานหล่อฮั้งก๊วย และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 4. 2562 : สูตรผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบคาราเมล และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 5. 2562 : สูตรผลิตภัณฑ์เครปเค้กแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 6. 2559 : สูตรผลิตภัณฑ์บราวนี่แป้งข้าวเหนียวดำ และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 7. 2561 : สูตรผลิตภัณฑ์มาม่อนเค้กสีธรรมชาติจากฝาง และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 8. 2561 : สูตรผลิตภัณฑ์ขนมปังจากสารให้ความหวานหล่อฮั้งก๊วย และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 9. 2561 : สูตรผลิตภัณฑ์กล้วยกรอบคาราเมล และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ 10. 2561 : สูตรผลิตภัณฑ์เครปเค้กแป้งข้าวไรซ์เบอร์รี่ และกรรมวิธีการผลิต ชื่อผู้ประดิษฐ์/ผู้ออกแบบ