ข้อมูลนักวิจัย ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Chaiyasit Punfujinda
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0918872XXX
  • E-Mail Addressdrem_978@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอาหารและโภชนา
  อัพเดทล่าสุด
  03 มี.ค. 2563
  00093
  จำนวนคนดู