ข้อมูลงานวิจัย ขนมปังสมุนไพรโหระพา

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)Mr.Chaiyasit Punfujinda
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0918872XXX
  • E-Mail Addresdrem_978@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญอาหารและโภชนา
  อัพเดทล่าสุด
  09 ก.ย. 2562
  00015
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ ขนมปังสมุนไพรโหระพา
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Basil Bread Herbs
หน่วยงาน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ ไชยสิทธิ์ พันธุ์ฟูจินดา
ผู้ร่วมวิจัย 1. กฤติน ชุมแก้ว
2. ผศ.อาภัสรา กวีวังโส
3. อรุณวรรณ อรรถธรรม
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา
ปีงบประมาณ 2562
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์