ข้อมูลนักวิจัย วรรษกร คงถาวร

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.วรรษกร คงถาวร
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Wassakorn Khongthaworn
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0861296XXX
  • E-Mail Addressitamnathan@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญศิลปะ
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00313
  จำนวนคนดู
ผลงานตีพิมพ์ งานสร้างสรรค์