ข้อมูลนักวิจัย สุรมงคล นิ่มจิตต์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.สุรมงคล นิ่มจิตต์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Suramongkol Nimchit
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0929194XXX
  • E-Mail Addresssuramongkol_n@live.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญการคำนวณและการวิเคราะห์
  อัพเดทล่าสุด
  03 มี.ค. 2566
  00172
  จำนวนคนดู