ข้อมูลนักวิจัย พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.พร้อมศักดิ์ อภิรติกุล
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.Promsak Apiratikul
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0954767XXX
  • E-Mail Addresspromsaka@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมไฟฟ้า
  อัพเดทล่าสุด
  07 ก.ค. 2565
  00293
  จำนวนคนดู