ข้อมูลนักวิจัย ศุภสิทธิ พงศ์ศิวะสถิตย์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ผศ.ดร.ศุภสิทธิ พงศ์ศิวะสถิตย์
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ผศ.ดร.Supasit Pongsivasathit
  • ตำแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยศาสตราจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์XXX
  • E-Mail Address
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญวิศวกรรมโยธา
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00135
  จำนวนคนดู
โครงการงานวิจัย
1. 2562 : การศึกษาคุณสมบัติทางวิศวกรรมของดินซีเมนต์ผสมสารเบนโทไนท์สำหรับใช้ในก่อสร้างทางวิศวกรรมเพื่อเป็นกำแพงกันน้ำ หัวหน้าโครงการ 2. 2561 : การศึกษากำลังรับแรงเฉือนที่บริเวณผิวสัมผัสระหว่างอวน HDPE กับดินทราย หัวหน้าโครงการ 3. 2560 : การศึกษาการพัฒนากำลังของวัสดุชั้นพื้นทางผสมซีเมนต์ หัวหน้าโครงการ 4. 2559 : การศึกษาการพัฒนากำลังของวัสดุชั้นพื้นทางผสมซีเมนต์ หัวหน้าโครงการ 5. 2557 : เทคนิคการทำเสาเข็มดินซีเมนต์เพื่อชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 6. 2557 : เทคนิคการทำเสาเข็มดินซีเมนต์เพื่อชุมชนท้องถิ่น ผู้ร่วมวิจัย 7. 2557 : การพัฒนาการใช้คันดินเสริมด้วยเสาเข็มดินซีเมนต์แบบลอยเพื่อป้องกันน้ำท่วม หัวหน้าโครงการ 8. 2557 : การใช้เสาเข็มดินซีเมนต์เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนที่กระทำต่ออาคาร หัวหน้าโครงการ