ข้อมูลนักวิจัย ยุวยง อนุมานราชธน

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)อ.ยุวยง อนุมานราชธน
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)อ.Yuvayong Anumanrajadhon
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
  • โทรศัพท์0816211XXX
  • E-Mail Addressanumanrajadhon@yahoo.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญผลิตสื่อภาพยนตร์และวิดีทัศน์
  อัพเดทล่าสุด
  06 มิ.ย. 2563
  00053
  จำนวนคนดู