ข้อมูลนักวิจัย เอกพล เหมือนแย้ม

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.เอกพล เหมือนแย้ม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Ekapon Muenyam
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0897628XXX
  • E-Mail Addressart_e_m@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญดนตรีสากล
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00261
  จำนวนคนดู