ข้อมูลงานวิจัย การสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงสำหรับบรรเลงเดี่ยวทรอมโบนกับคอมพิวเตอร์

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.เอกพล เหมือนแย้ม
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Ekapon Muenyam
  • ตำแหน่งทางวิชาการ-
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะศิลปกรรมศาสตร์
  • โทรศัพท์0897628XXX
  • E-Mail Addresart_e_m@hotmail.com
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญดนตรีสากล
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00189
  จำนวนคนดู
ข้อมูลโครงการงานวิจัย
ชื่อโครงการ การสร้างสรรค์บทประพันธ์เพลงสำหรับบรรเลงเดี่ยวทรอมโบนกับคอมพิวเตอร์
ชื่อโครงการภาษาอังกฤษ Composition for Solo Trombone and Computer
หน่วยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร์
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
พี่เลี้ยง
ที่ปรึกษา 1. ผศ.ถาวรดา จันทนะสุต
ปีงบประมาณ 2564
คำสำคัญ
บทคัดย่อ (ภาษาไทย)
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)
หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค์