ข้อมูลนักวิจัย พุทธิวัต สิงห์ดง

ข้อมูลส่วนตัว
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)ดร.พุทธิวัต สิงห์ดง
  • ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)ดร.Putthiwat Songhdong
  • ตำแหน่งทางวิชาการอาจารย์
  • ตำแหน่งปัจจุบันอาจารย์
  • คณะ/หน่วยงานคณะบริหารธุรกิจ
  • โทรศัพท์0621541XXX
  • E-Mail Addressputthiwat_s@rmutt.ac.th
  • สาขาวิชาการที่มีความชำนาญLogistics & Supply chain ,Transportation, Warehouse Management
  อัพเดทล่าสุด
  04 เม.ย. 2565
  00256
  จำนวนคนดู
ผลงานตีพิมพ์ การประชุมวิชาการ